Rượu vang 12.5 độ

Danh mục sản phẩm
Xuất xứ
Khoảng giá
Nồng độ
Malvasia
Chardonnay, Malvasia, Fiano
Primitivo
Pinot Grigio
Sauvignon Blanc
Cortese, Chardonnay, Sauvignon Blanc
Sauvignon Blanc
Riesling, Chardonnay
Merlot
Chardonnay, Malvasia
Vermentino

Trải nghiệm showroom