Rượu vang 14 độ

Danh mục sản phẩm
Xuất xứ
Khoảng giá
Nồng độ
Primitivo
Cabernet Sauvignon
Cabernet Sauvignon
Tempranillo, Graciano
Aligote
Chardonnay
Cabernet Sauvignon
Pinot Noir
Abouriou
Cabernet Sauvignon, Merlot
Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc
Merlot (85%), Cabernet Sauvignon (14%), Malbec (0.5%) và Pertit Verdot (0.5%)
Cabernet Sauvignon, Merlot
Cabernet Sauvignon, Syrah, Carmenere, Petit Verdot
Sauvignon Blanc
Albarossa
Syrah

Trải nghiệm showroom