Rượu vang 13.5 độ

Danh mục sản phẩm
Xuất xứ
Khoảng giá
Nồng độ
Cabernet Sauvignon
Sangiovese, Montepulciano
Cabernet Sauvignon
Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Merlot
Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc
Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc
Cabernet Sauvignon, Merlot
70% Merlot và 30% Cabernet Franc
Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Petit Verdot
Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc
Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot

Trải nghiệm showroom