france wine

Danh mục sản phẩm
Xuất xứ
Khoảng giá
Nồng độ
Cabernet Sauvignon
Aligote
Abouriou
Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Merlot
Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Carménère, Merlot, Malbec
Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc
Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc
Cabernet Sauvignon, Merlot
Cabernet Sauvignon 7%, Merlot 72%, Cabernet Franc 16%, Petit Verdot 2%, Carménère 2%, Noir de Pressac (Malbec) 1%
Cabernet Sauvignon, Merlot
Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc
70% Merlot và 30% Cabernet Franc

Trải nghiệm showroom