france wine

Danh mục sản phẩm
Xuất xứ
Khoảng giá
Nồng độ
Cabernet Sauvignon
Aligote
Abouriou
Carignan, Syrah, Grenache
Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Merlot
Cabernet Franc, Syrah
Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Carménère, Merlot, Malbec
Cabernet Sauvignon, Merlot
Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc
Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc
Cabernet Sauvignon, Merlot
Pinot Noir
Cabernet Sauvignon 7%, Merlot 72%, Cabernet Franc 16%, Petit Verdot 2%, Carménère 2%, Noir de Pressac (Malbec) 1%
Trải nghiệm showroom
Chơi Video